Mummies Earrings
Mummies Earrings
Mummies Earrings
Mummies Earrings
Mummies Earrings

Mummies Earrings

Regular price $128.00 $98.00 Sale

三款以下

A - 帶起來感覺很溫柔的金屬圈圈耳環。

B - 今年很流行的黃色,不喜歡穿在身上,可以戴在耳朵上,這款有年輕的感覺。

C - 上面一小顆的石頭加藤造成的耳環,這款很好搭配。